Skip Navigation

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

§ 1. Definiții

În sensul prezentului contract, cuvintele și expresiile au următorul înțeles:

 1. Valoarea totală a creditului sau creditul - sumă de bani transferată în baza prezentului contract:
 2. Costul total al creditului – toate costurile suportate de Creditat în baza contractului, adică: dobândă, comisioane, taxe și orice alt tip de costuri pe care va trebui să le suportați.
 3. Valoarea totală care trebuie plătită de dvs. – suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al creditului.
 4. Serviciu clienți - angajații noștri autorizați sau alții care lucrează cu noi vă pot contacta pentru informații despre contract sau alte servicii pe care le furnizăm. Serviciul Clienți este disponibil prin e-mail clienti@rapida.ro.;
 5. Formularul de informare – este fișa europeană de informații standardizate (FEIS) care conține cele mai importante caracteristici ale creditului oferit de Rapida. FEIS este disponibil pe site-ul Creditorului și îl puteți salva pe calculator personal sau îl puteți printa.
 6. Garant – este persoana care se angajează ca în ipoteza în care Împrumutatul nu rambursează Creditul, să răspundă personal și cu întreaga avere în solidar cu acesta pentru îndeplinirea obligațiilor de restituire a Creditului, care a semnat un contract de fideiusiune cu Rapida.
 7. Grafic de rambursare - Graficul de rambursare a creditului este o anexă la contractul de credit încheiat pe care îl vom trimite prin e-mail, și care conține: data scadenței ratei creditului, valoarea ratei creditului și a componentelor sale, în special valoarea creditului și dobânzile și orice alte costuri ale creditului pe care trebuie să le plătiți;
 8. Codul Civil – Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările subsecvente;
 9. O.G. nr. 50/2010- ordonanța de urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 10. Dobânda Anuală Efectivă (DAE) - costul total al creditului, exprimat ca procent din suma totală a creditului pe un an;
 11. Website - site-ul Creditorului, disponibil la http://www.rapida.ro/;
 12. Contract sau Contract de credit – acest Contract de credit (contract de credit de consum) încheiat între Dvs. ca Împrumutat și Noi în calitate de Creditor;
 13. Contract de fideiusiune sau Contract de garantare– contractul încheiat între Rapida și Garant prin care acesta din urmă își asumă obligația de a suporta în solidar cu Împrumutatul rambursarea creditului, a comisioanelor, a dobânzilor și a tuturor costurilor care decurg din contract, care constituie costurile totale ale creditului și alte costuri datorate în baza legii, respectiv a taxelor judiciare, suportând consecințele nerespectării obligațiilor de plată, așa cum sunt acestea expuse în acest contract; Contract de fideiusiune sau Contract de garantare– contractul încheiat între Rapida și Garant prin care acesta din urmă își asumă obligația de a suporta în solidar cu Împrumutatul rambursarea creditului, a comisioanelor, a dobânzilor și a tuturor costurilor care decurg din contract, care constituie costurile totale ale creditului și alte costuri datorate în baza legii, respectiv a taxelor judiciare, suportând consecințele nerespectării obligațiilor de plată, așa cum sunt acestea expuse în acest contract;
 14. Verificarea bonității – procesul de evaluare a capacității creditatului de a rambursa creditul pe baza declarațiilor făcute de dvs. și a verificării la biroul de credit;
 15. Cerere de credit – Solicitarea adresată de Împrumutat pentru a primi un credit, trimisa prin intermediul unui formular disponibil pe site. Trimiterea cererii de credit necesită completarea formularului disponibil prin intermediul site-ului;
 16. Cerere de aderare – Cererea depusă prin intermediul unui formular disponibil pe site, prin care Garantul își asumă obligațiile de a restitui împrumutul în locul Clientului și de a încheia un contract de fideiusiue.
 17. Regulamentul (GDPR) (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

§ 2. Obiectul contractului. Încheierea contractului.

 1. 1. Rapida acordă un împrumut de nevoi personale Clientului având rată fixă a dobânzii, în condițiile descrise în acest contract, iar acesta din urmă se obligă să restituie
 2. Împrumutul împreună cu dobânda aferentă și alte comisioane, în rate lunare conform unui Grafic de rambursare.
 3. 2. Împrumutatul are dreptul de a utiliza împrumutul numai în scopuri legale.
 4. 3. Împrumutatul declară că are cunoștință și consimte ca virarea Valorii totale a Creditului, va fi făcută în contul Garantului.
 5. 4. Contractul de Împrumut se încheie la distantă.
 6. 5. Pentru a se încheia Contractul de Împrumut, Împrumutatul citește și analizează Termenii și Condițiile de creditare disponibile în secțiunea cu același nume disponibilă pe pagina de internet a Creditorului, completează și semnează cererea de împrumut, răspunde apelului din partea Creditorului și furnizează acestuia informațiile solicitate, își dă acordul pentru procesarea cererii sale și primește pe email contractul semnat electronic de către Creditor.
 7. 6. Contractul de Împrumut intră în vigoare la data creditării Contului Garantului cu suma împrumutului și este valabil până la plata finală a tuturor sumelor datorate de Împrumutat sau, respectiv, de Garant.

§ 3. Formularul de informare

Înainte de a încheia acest Contract, ar trebui să citiți FEIS, pe website la secțiunea Informații precontractuale.Totodată, Rapida vă va trimite acest document prin email. Conținutul contractului va fi obligatoriu pentru dvs. și noi de la încheierea acestuia - dacă vă este ceva neclar - vă rugăm să consultați secțiunea de termeni și condiții a paginii noastre de internet cât și secțiunea de Întrebări frecvente iar în măsura în care mai există neclarități ne puteți contacta la adresa de email: clienti@rapida.ro.

§ 4. Condiții pentru acordarea creditului

 1. Creditul vă va fi acordat în cazul în care următoarele condiții sunt îndeplinite în comun:
  1. Împrumutatul are între 18 și 75 de ani, iar Garantul între 25 și 75 de ani
  2. Sunteți cetățean român cu domiciliul în România sau persoană care are reședința în România;
  3. Ați trimis o cerere de credit prin completarea formularelor online;
  4. Ați consimțit să verificăm dacă există înregistrări existente despre dvs. la Biroul de credit;
  5. Am convenit asupra zilei în fiecare lună, care va fi data scadenței ratei dvs. lunare;
  6. Nu aveți alte credite la Rapida;
  7. Rambursarea creditului dvs. este asigurată de Garant;
  8. Ne-ați furnizat detaliile cardul dvs. de debit / credit, respectiv
  9. Am primit din partea Clientului și Garantului acordul de a colecta datele cu caracter personal, în scopul executării contractului;
  10. Am reușit să confirmăm contul IBAN al Garantului, în care va fi transferat Împrumutul, într-una dintre metodele indicate mai jos, respectiv: prin serviciul Instantor, sau prin transferul unui sume sume minime (0.01 LEI) permise de banca Garantului în contul RAPIDA în scopul validării contului.
  11. Îndepliniți alte condiții stabilite în contract.
  12. Ne-ați acordat mandat de debit direct pentru plata ratelor lunare asumate prin contract.
 2. Vă vom informa despre rezultatele procesului de verificare și despre decizia privind contractarea sau refuzul creditului prin telefon sau prin e-mail.
 3. Dacă ați trimis o solicitare de credit, ați primit prin email formularul FEIS conținând condițiile financiare ale creditului solicitat și ați trecut procesul de verificare. Vă vom trimite prin e-mail următoarele documente semnate cu o semnătură electronică sigură:
  1. Contractul de împrumut;
  2. Graficul de rambursare;

§ 5. Plata creditului

 1. Virarea creditului va fi posibilă dacă condițiile menționate la § 4 sunt îndeplinite.
 2. Clientul declară că are cunoștință și consimte că valoarea Creditului nu va fi virată în contul Împrumutatului ci în contul Garantului, iar acesta din urmă obligându-se să vireze Creditul în contul Clientului.
 3. Valoarea creditului va fi transferată în contul bancar al Garantului cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la momentul informării prin sms sau e-mail a Împrumutatului cu privire la aprobarea cererii sale.
 4. Dvs. și Garantul sunteți răspunzători solidar pentru rambursarea datoriei, ceea ce înseamnă că, în ipoteza nerespectării obligației de plată, suntem îndreptățiți să pretindem rambursarea Creditului de la Client și de la Garant împreună, fie de la fiecare dintre dvs., în mod individual la discreția noastră. Garantul nu va putea solicita Rapida să execute mai întâi bunurile Clientului și să se îndrepte împotriva lui dacă acestea nu sunt suficiente.
 5. Perioada de rambursare a creditului începe la data plății creditului în contul bancar al Garantului.

Prin derogare de la prevederile art. 1552 Cod Civil, Garantul este de drept în întârziere la data la care obligațiile lui devin scadente, fără să fie nevoie de o notificare în acest sens.

§ 6. Reguli și termeni de rambursare a creditului

 1. Prin încheierea acestui contract, Clientul se obligă să ramburseze Creditorului Valoarea totală a creditului împreună cu costul total al creditului, eșalonat în rate
 2. lunare în conformitate cu Graficul de rambursare. Obligația de plată a ratelor este o obligație esențială iar nerespectarea acesteia va constitui o încălcare a prezentului contract.
 3. Data scadenței ratei lunare va fi convenită de părți în timpul verificării telefonice și confirmată în Graficul de rambursare.
 4. Împrumutatul are următoarele modalități de rambursare a împrumutului:
  • Debit direct
  • prin transfer bancar în contul RAPIDA deschis la Banca Raiffeisen :RO27 RZBR 0000 0600 2084 3267
 5. Nu se percep comisioane pentru depunerile în numerar la casieriile băncilor la care Împrumutatul are deschise conturile în care se poate face rambursarea Împrumutului.
 6. În cazul în care, plata ratelor se face prin transfer bancar, Împrumutatul va respecta termenii și condițiile serviciilor generale prestate de banca cu care acesta din urmă colaborează.
 7. Împrumutatul trebuie să se asigure că valoarea integrală a ratei scadente se va regăsi în contul Creditorului în data scadentă.
 8. Rata dvs. lunară va fi egală, cu excepția ultimei tranșe. Suma din ultima tranșă va depinde de alegerea datei scadentei lunare - această zi este aleasă de dvs. și poate fi cel mai devreme la 3 zile dar nu mai târziu de 30 zile de la verificarea telefonică indicată la punctul 2 de mai sus din această secțiune.
 9. Prin încheierea acestui contract, ne dați consimțământul ca în ipoteza în care nu achitați rata la scadență, să debităm cardul dvs. de credit sau de debit pentru plata ratelor lunare. Dacă nu primim rata lunară la data scadentă, vom încerca să încasăm de pe cardul dvs. în ziua următoare. Dacă nici acest lucru nu este posibil, plata va fi încasată de pe cardul de credit sau de debit al Garantului.
 10. Dacă vom încasa numai o parte din plata de la dvs., vom încasa diferența rămasă de la Garantul dvs.
 11. Va trebui să instructați banca emitentă a cardului, astfel încât să putem colecta rata lunară datorată.
 12. Instrucțiuni detaliate privind modul de stabilire a unui mandat de Debit Direct vă vor fi furnizate în timpul verificărilor telefonice efectuate de consultanții noștri.
 13. Fiecare sumă rambursată de Client va stinge obligațiile contractuale în următoarea ordine:
  1. comisioane(dacă este cazul), care în ipoteza în care sunt mai multe, vor fi stinse cu o sumă egală,
  2. dobânda penalizatoare (dacă este cazul),
  3. dobânda restantă (dacă este cazul)
  4. rată restant (dacă este cazul),
  5. dobânda curentă
  6. debit principal
 14. Aveți dreptul să trimiteți oricând o solicitare de modificare a datei scadenței ratei. Vă vom informa asupra deciziei noastre privind modificarea solicitată în termen de 7 zile calendaristice de la primirea cererii.
 15. În cazul în care data scadenței unei rate lunare este într-o zi de sărbătoare legală, data de rambursare este următoarea zi lucrătoare.
 16. Aveți dreptul să solicitați în orice moment, în mod gratuit, prin e-mail, informații cu privire la Credit, respectiv:
  • valoarea creditului rambursată anterior;
  • soldul creditului;
  • termenele de rambursare a fiecărei rate;

§ 7. Dobânda anuală efectivă (DAE)

 1. Dobânda anuală efectivă, denumită în continuare DAE, este costul total al creditului și este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări şi costuri, prezente sau viitoare, convenite de Rapida şi de Împrumutat.
 2. In pct. 11 din Secțiunea I- Termeni și condiții speciale din contractul de credit este indicata valoarea DAE.
 3. La calculul DAE s-a luat în considerare ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar Rapida şi Împrumutat își vor îndeplini obligaţiile în condițiile și în termenele convenite în prezentul contract de credit.

§ 8. Costurile creditului și costurile suplimentare

 1. Costul total al creditului acoperă dobânda, care este în cuantumul indicat în pct. din Secțiunea I –Termeni și condiții speciale.
 2. Rata dobânzii aferente creditului: rata anuală a dobânzii care se achită de Împrumutat este indicată în pct. 11 din Secțiunea I- Termeni și condiții speciale și este FIXĂ pe toată durata contractului.
 3. Dobânda se va calcula de la data virării creditului în contul Garantului, inclusiv, până la data rambursării integrale a acestuia şi se calculează la soldul creditului rămas de rambursat, plătindu-se lunar, odată cu rata creditului, conform graficului de rambursare, cu excepţia cazului în care există o perioadă de graţie prevăzută contractual.
 4. Dobânda se calculează după formula:

  Unde, S = sold, RD = rata anuala a dobanzii, NZ = nr. de zile din an
 5. În cazul modificării soldului sau nivelului ratei anuale a dobânzii, dobânda totală va fi compusă din suma dobânzilor calculate cu formula de sus.
 6. Rambursarea se face cu rate lunare de credit egale pentru care se ia în calcul luna convenţională de 30 de zile.
 7. În ipoteza în care Clientul nu respectă obligațiile de plată a ratelor lunare conform Graficului de rambursare, acesta va fi obligat să plătească dobânda penalizatoare indicata în pct. 13 din Secțiunea I- Termeni și condiții speciale , începând cu ziua următoare a scadenței. Dobânda penalizatoare se va calcula la principalul din rata restantă, începând cu prima zi calendaristică după ziua scadenţei.
 8. În cazul declarării scadenței anticipate a Creditului, se va putea percepe o dobândă penalizatoare (care poate fi mai mare decât dobânda contractuală cu maximum 2 puncte procentuale), care se aplică la valoarea totală a principalului datorat (principalul ratelor restante + principalul care nu era restant dar care a devenit scadent prin scadenţarea anticipată) începând cu prima zi calendaristică după declararea creditului scadent anticipat sau a datei la care trebuia efectuată rambursarea integrală şi până la data recuperării integrale a sumei împrumutate.

§ 9. Comunicarea între părți pe durata contractului

 1. Pe durata executării contractului orice notificare dintre Părți se va realiza în scris, la datele de contact indicate în acest contract.
 2. Clientul și Garantul consimt că Rapida îi poate contacta, printr-una dintre următoarele metode pentru a le aduce la cunoștință dacă se înregistrează întârzieri la plata ratelor lunare:
  1. Prin telefon, mesaj text
  2. Email
  3. Scrisoare trimisă prin curier
 3. În cazul unor modificări ale datelor Împrumutatului sau Garantului specificate în contract (în special, dar fără a se limita la: adresa de domiciliu a creditatului, adresa de e-mail, numărul de telefon), aceștia sunt obligați să notifice o astfel de modificare Creditorului în termen de 7 zile de la data schimbării prin e-mail la adresa clienti@rapida.ro sau prin telefon +40 31 630 5433, sub sancțiunea neluării în seamă.

§ 10. Rambursarea anticipată a creditului

 1. Clientul are dreptul oricând la o rambursare parțială sau integrală a creditului înainte de data stabilită în contract.
 2. În cazul rambursării întregului credit înainte de scadența specificată în contract, Costul total al creditului va fi redus cu dobânda şi costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.
 3. În cazul rambursării anticipate a unei părți din credit, Costul total al creditului este redus cu dobânda și costurile perioadei pentru care s-a redus suma plății.
 4. Rapida nu va percepe niciun comision pentru rambursarea anticipată totală sau parțială a Creditului.

§ 11. Încălcarea contractului de către Împrumutat. Consecințe.

 1. Clientul va fi în culpă contractuală dacă nu va respecta obligațiile contractuale pe care și le-a asumat, cum ar fi, dar nelimitat la:
  • Nerespectarea termenelor de plată asumate în Graficul de rambursare;
  • Furnizarea unei declarații sau asigurări care este falsă sau înșelătoare în procesul de a contractare a Creditului
 2. Nerespectarea scadențelor ratelor lunare ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră, respectiv:
  1. Raportarea în Biroul de credite în termen de 10 de zile de la data scadenței unei rate neachitate.
  2. Declararea scadenței anticipate (așa cum se prevede la secţiunea 13 de mai jos), după înregistrarea a 90 de zile consecutive de restanțe
  3. Declanșarea procedurii de executare silită împotriva dvs. și sau a Garantului, dupa 3 luni de zile de la data la care ați primit declarația de scadență anticipată. Recuperarea creanței prin executare silită va presupune costuri suplimentare semnificative pentru dvs.
  4. Să îngreuneze obţinerea sau garantarea altor credite.

§ 12. Retragerea din contractul de credit

 1. Sunteți îndreptățit să vă retrageți din prezentul contract, fără motive, în termen de 13 zile de la data încheierii acestuia, ceea ce are drept rezultat încetarea contractului.
 2. Retragerea se face printr-o notificare scrisă trimisă la adresa creditorului prin e-mail la clienti@rapida.ro. Trimiterea notificării de retragere după expirarea termenului de 14 zile, nu produce efecte și contractul rămâne valabil pe întreaga lui durată.
 3. Dacă vă exercitați dreptul de retragere, sunteți obligat să returnați creditorului valoarea creditului. Rambursarea trebuie făcută în contul bancar al Rapida în termen de 30 de zile de la data declarării retragerii.
 4. Nu există costuri aferente retragerii din contract, cu excepția dobânzilor și comisioanelor aferente perioadei de la data plății creditului până la rambursare.

§ 13. Durata contractului. Rezilierea contractului.

 1. Contractul de credit este încheiat pentru o perioadă determinată de timp de la data plății creditului până la termenul specificat în Secțiunea I a Contractului de credit în secțiunea "Durata creditului".
 2. Creditorul poate declara creditul scadent anticipat printr-o notificare scrisă transmisă prin e-mail, după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive de restanţă de către consumator.
 3. În cazul declanșării scadenței anticipate Clientul este obligat să ramburseze de îndată Creditul restant cât și dobânda calculată pana la data respectivă.
 4. Putem rezilia Contractul de credit cu efect imediat fără intervenția instanțelor și fără notificare scrisă dacă oricare dintre declarațiile, informațiile sau garanțiile date de Client în scopul semnării contractului este falsă. În o asemenea ipoteză veți primi o notificare ce va confirma că acest contract a încetat iar Rapida este îndreptățită să solicite rambursarea imediată a Creditului și plata costurilor aferente.

§ 14. Reclamații

 1. Aveți dreptul să depuneți o plângere cu privire la executarea prezentului Contract de către noi, în scris, prin e-mail, la adresa clienti@rapida.ro sau prin telefon (veți găsi numărul nostru de telefon în FEIS).
 2. Plângerea trebuie soluționată fără întârziere nejustificată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea ei de către Rapida.
 3. Ar trebui să indicați în conținutul plângerii:
  1. informații personale, inclusiv numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon de contact;
  2. datele contractului dvs. (numărul, data încheierii);
  3. descrierea problemei care stă la baza plângeri;
  4. documente de care înțelegeți să vă folosiți.
 4. Vă vom informa în scris cu privire la rezultatele procedurii de plângere.

§ 15. Informații pentru Împrumutat

 1. Prevederile contractului vor fi modificate în cazul modificării legilor generale aplicabile.
 2. Vă vom notifica prin e-mail cu cel puțin 10 de zile înainte de data intrării în vigoare a modificării prezentului contract. Nesemnarea actului adițional prin care se transpun modificările legislative va constitui acceptare tacită. După intrarea în vigoare a modificărilor, vă vom trimite o copie actualizată a contractului cu o semnătură electronică sigură, verificată printr-un certificat calificat valabil. În e-mail vom indica exact ce dispoziții s-au schimbat și noua lor formulare.
 3. Autoritatea competentă pentru supravegherea protecției consumatorilor este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Date de contact ale ANPC: Sediul central al ANPC: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, Site-ul oficial: www.anpc.gov.ro

§ 16. Protecția datelor cu caracter personal

 1. Rapida este operator de date cu caracter personal în accepțiunea GDPR, sens în care va colecta datele cu caracter personal a Clientului și Garantului, în temeiul prezentului Contract și a legislației în vigoare.
 2. În această calitate, procesăm datele dvs. personale în măsura necesară pentru încheierea și executarea contractului.
 3. Folosim măsuri de siguranță pentru a asigura siguranța datelor personale ale Împrumutatului.
 4. Datele personale sunt prelucrate în scopul încheierii și executării contractului, iar în cazul neexecutării, expirării sau rezilierii acestor contracte în scopuri de arhive și statistică.
 5. Rapida poate transfera datele cu caracter personal reprezentanților și companiilor noastre în cadrul grupului, autorități publice inclusiv, cesionarea creanțelor în baza Contractului, cesionarea parților sociale ale Rapida, fuziunea dintre Rapida și altă societate, etc.

§ 17. Dispoziții finale

 1. Dacă o prevedere din Contractul de credit este considerată nevalabilă sau invalidă, restul prevederilor vor rămâne în vigoare.
 2. Rapida poate cesiona drepturile și obligațiile deținute în temeiul acestui contract către un terț, fără a fi necesar obținerea acordului Clientului. Acesta din urmă va fi doar notificat cu privire la cesiunea ce a avut loc în termen de 10 zile de la data cesiunii.
 3. Clientul sau garantul nu pot cesiona drepturile și obligațiile care le revin în temeiul acestui contract.
 4. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.
 5. Anexele care fac parte integrantă din contract: Graficul de rambursare.